Skip to main content

uLoL Answers and Cheat to Level 211 to 260 Questions

uLOL app answers from level 211 - 260 that you can refer to solve the next set of fun trivia and tricky logical questions in the game.
If you already solved the previous uLOL levels and now ready to answer the next set of questions starting number 211 to 260, this is the right post to cheat for levels of the gam…
Keep reading
If you already solved the previous uLOL levels and now ready to answer the next set of questions starting number 211 to 260, this is the right post to cheat for levels of the game.
You can easily earn coins and skip hard mode trivia with the provided complete list of answers to this game app. No need for you to watch videos, share and tweet just to ask for help to solve each level.
Don’t forget to update your app by connecting to the internet then check and download available levels. 
Ulol Answer Level 211 to 260

Ulol Answer for Level 211 to 260


Level 211: Ano ito? (Hard mode - Image)
Answer: Snoopy
Level 212: Nag____ (Tagalog - Image)
Answer: Nagtitimpla
Level 213:Pantang Makabayan: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamyang makabayan: naglilingko, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.  
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, __________ sa bansang Pilipinas.
Answer: Pagsisikap
Level 214: Ano ito? (English - Image of carrot)
Answer: Carrot
Level 215: Magbigay ng santa na lalaki?
Answer: Santa Claus
Level 216: Anak ko sya, pero hindi ako ang ama! Kaanu-ano ng bata yung konduktor?
Answer: MOther
Level 217: Bakit hindi pwedeng mag harinet ang mga kalbo? Kasi nagmumukha silang?
Answer: Microphone
Level 218: Anong itlog ang mas masarap pa sa itlog ng pugo at itlog ng pato? Nagsisimula di sa letrang P.
Answer: Pogi
Level 219: Ano may sabi? Pila pila lng. Walang tulakan! Lahta tayo makakalabas!
Answer: T-ae
Level 220: Anong ibon ang lumulutang?
Answer: Patay
Level 221: Kung ang white na babae ay white lady, at ang black na baba ay black lady, ano naman ang tawag sa green na babae?
Answer: Girl Scout
Level 222: Mainit tapos nahiwa itong parte. Pinakamarikot na bahagi sa babae?
Answer: Singaw
Level 223: Anong hardware ito? Poste, battery and wire ay marami?
Answer: et-its
Level 224: Hindi mamatay-matay na mukhang di na mabubuhay?
Answer: Baldado
Level 225: Ano hawak ng lalaki?Tawag ng pangagailangan? 
Answer: Bell
Level 226: Anong tawag sa anak ng nanay at tatay mo pero di mo kapatid?
Answer: Sarili
Level 227: Ano may sabi? Hindi ako bas-tos kaya ayaw kitang huba-ran?
Answer: Sinturon
Level 228: Pagkatapos mong makascore sa akin at magpakasaya. Basta mo na lang ako ipapasa sa iyong tropa?
Answer: Videoke
Level 229: Ano ito? Call my name, and I'll be there.
Answer: Waiter
Level 230: Painitin mo ako at ilagay mo ang it-log mo!
Answer: Kawali
Level 231: Minsan maliit minsan malaki ang ipinapasko mo sa akin. Pagkatapos ako ay iyon dudurugin?
Answer: Piggy bank
Level 232: Ana naman ang tawag sa pantalon ng palaka?
Answer: Paa
Level 233:Pinainit at hinalik-halikan mo ako pagkatapos matuguna ang pangangailan ay iiwan mo lang ako sa kanto!
Answer: Tasa
Level 234: Superhero na naglalakad sa tabing dagat?
Answer: Mel Tiangco
Level 235: Iho, isuot mo ako bilang proteksyon mo. Iwas sakit iwas disgrasya. Mabuti na ang sigurado.
Answer: Helmet
236: Baka
237: Eureka
238: Inidoro
239: Rambutan
240: Pautangin Mo
241: Billiard
242: Langit

Comments

reseter said…
243 -kulangot